• Menkää “Sähköpostitilit” kohtaan.

  • Avataa “Lisää” pudotavalikko haluamanne tilin kohdalla ja painakaa “Käytä webmailia”