Jos verkkotunnuksellenne on asetettu SSL-sertifikaatti, se mahdollistaa suojatun https-yhteyden käyttämisen, jolloin verkkoselaimessa osoitekenttään tulee seuraava teksti ennen verkkotunnusta: https://

Sivustolle voi kuitenkin edelleen mennä suojaamattomalla http-alkuisella osoitteella ( http:// ) jolloin yhteys selaimen ja sivuston välillä ei ole suojattu. Voitte pakottaa sivustonne toimimaan aina suojatussa https-yhteydessä seuraavan ohjeen mukaisesti:

  • HUOM: Jos sivustonne on Wordpess sivusto, voitte vaihtaa sivuston osoitteen https-alkuiseksi WordPressin hallinnasta.


Voitte luoda 301-ohjauksen muokkaamalla sivustonne .htaccess tiedostoa, etsimällä kohdan “RewriteEngine On” ja lisäämällä alla olevat rivit sen alle:

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Mikäli “RewriteEngine On” tekstiä ei löydy, voitte luoda sen itse. Varmistakaa kuitenkin ettei tekstiä ole kahteen kertaan tiedostossa. Muistakaa lopuksi tallentaa muutos.

Mikäli .htaccess tiedostoa ei löydy sivustonne “public_html” hakemistosta, voitte luoda sen itse. Ennen tätä suosittelemme tarkistamaan että tiedostohallinta-työkalussanne on piilotiedostojen näkyvyys käytössä sillä .htaccess on piilotiedosto (piste nimen edessä määrittää tämän) ja piilotiedostot eivät oletuksena näy.