• Kirjautukaa cPaneliin.

  • Valitkaa cPanelista kohta “Aliverkkotunnukset”.

  • Ensimmäiseen kenttään tulee haluamanne alidomain ilman loppuosaa.
  • Toiseen kohtaan tulee verkkotunnuksenne, jolle haluatte luoda alidomaini.
  • Tiedoston päätason avulla voitte valita minne alidomain tulisi ohjata.

  • Valmista tuli! Alidomainin pitäisi nyt toimia.