Päivitys 03.03.2021: Tietoomme tulleiden sovellustason yhteensopivuusongelmien takia oletusversioksi asetetaan aiemmasta tiedotteesta poiketen PHP 7.3.

——————-

Hei,

Tiedotimme verkkosivusi palvelimelle tehtävästä huollosta 12.2.2021. Verkkosivusi palvelimen ohjelmistoversioihin päivitetään uusi oletusversio 10.3.2021. Vanhojen versioiden tuki päättyy 11.5.2021, sillä niihin ei ole enää saatavissa tietoturvapäivityksiä. Päivitys tehdään, koska ohjelmistojen vanhemmat versiot eivät vastaa ominaisuuksiltaan tai laadultaan sitä tasoa, jota edellytämme palveluiltamme.

Päivityksen yhteydessä sivustosi saattaa rikkoontua, mikäli käytössäsi on vanhempia yhteensopimattomia ohjelmistoversioita. Voit kuitenkin varmistaa sivustosi toiminnan jatkossakin. Löydät ohjeet toimenpiteisiin alta.

MUUTOS VAIKUTTAA SIVUSTOOSI SEURAAVALLA TAVALLA:

  • Palvelimelle tulee uusi PHP- ja MySQL-versio 10.3.2021
  • Vanhojen PHP- ja MySQL-versioiden tuki päättyy 11.5.2021.

Muutokset eivät vaikuta palvelusi hintaan tai sopimusehtoihin.

PALVELIMEN PHP-VERSIO PÄIVITTYY 10.3.2021 – TOIMINTAOHJEET

Uusin oletus-PHP -versio on 7.3. Kun oletusversion päivitys on tehty, vanhempien PHP-versioiden käyttö on edelleen mahdollista 11.05.2021 saakka. Voit vaihtaa takaisin vanhempaan versioon täältä löytyvien ohjeiden mukaisesti. Mikäli olet määrittänyt sivustosi käyttämään jotain tiettyä PHP-versiota, sama versio tulee olemaan käytössä sivustollasi 10.3.2021-11.5.2021 välisen ajan. 11.5.2021 jälkeen PHP 7.4 ja 7.3 ovat ainoat tuetut versiot. Lisätietoa PHP 7:stä voit lukea osoitteesta: https://www.php.net/ChangeLog-7.php.

Suosittelemme, että testaat sivustosi toiminnan jo nyt uusimmalla mahdollisella PHP-versiolla ja korjaat mahdolliset yhteensopivuusongelmat. Jos sivustosi ei toimi uudemmalla PHP-versiolla, voit välttää sivustosi rikkoontumisen 10.3.2021 ottamalla vanhemman version käyttöön. Käynnistäthän kuitenkin korjaavat toimenpiteet välittömästi, sillä tuki vanhoille versiolle päättyy 11.5.2021. Olethan yhteydessä sivuston ylläpitäjään mahdollisten korjaustoimenpiteiden käynnistämiseksi.

VIRHELOKITIEDOSTOJEN TARKASTELU

Lokitiedostojen tarkastelu voi olla hyödyllistä mahdollisen vianselvityksen tekemiseksi. Esimerkiksi mikäli sivustonne näyttää “Internal Server Error” virhettä PHP-muutoksen jälkeen, voitte tarkistaa mistä ongelma johtuu cPanel hallintapaneelin “Errors” (Virheet) työkalun kautta:

Suosittelemme myös tarkistamaan sivuston juurihakemistoon public_html mahdollisesti muodostuvan “error_log” virhelokitiedoston.

PALVELIMEN SQL-VERSIO PÄIVITTYY 10.3.2021 – TOIMINTAOHJEET

MySQL korvataan MariaDB 10.3-versiolla, joka on avoimeen lähdekoodiin perustuva tietokantapalvelinohjelmisto ja se sisältää vastaavat ominaisuudet kuin uusimmat MySQL-versiot. MariaDB on täysin yhteensopiva MySQL:n kanssa. Muutos MySQL:stä MariaDB:hen ei lähtökohtaisesti edellytä toimenpiteitä. Päivitys uudempaan versioon saattaa kuitenkin muuttaa esimerkiksi komentorakennetta. MariaDB 10.3- versioon voit tutustua osoitteessa https://mariadb.com/kb/en/changes-improvements-in-mariadb-103.

Vain yksi MariaDB-versio voi olla kerralla käytössä, joten uuden version testaaminen etukäteen ei valitettavasti ole mahdollista. Samasta syystä et pysty palauttamaan vanhaa versiota käyttöön päivityksen jälkeen. Jos sivustosi ei toimi uudella MariaDB-versiolla, olethan yhteydessä sivuston ylläpitäjään mahdollisten korjaustoimenpiteiden käynnistämiseksi.

Ystävällisin terveisin,

Webhotelli.fi / Asiakaspalvelu

Tuki – tuki@webhotelli.fi

Laskutus – laskutus@webhotelli.fi

Myynti – myynti@webhotelli.fi

Asiakaspalvelu: 0800 153 916 (pvm / mpm, avoinna ma-pe klo 10-14)Update 03.03.2021: Due to recently discovered software-level compatibility issues, the default PHP version will be set to PHP 7.3, instead of the version previously announced.

——————-

Hi,

On 12 February 2021, we informed you about the maintenance on the server running your website. You are receiving this message because a new default version will be updated to the server software running your website on 10 March 2021. Support for old versions will end on 11 May 2021, as information security patches will no longer be available for them. The update is done because the older versions of the server software no longer have the features or quality level that we require of our services.

Due to the update, your site may get broken if you are relying on older or incompatible software versions. However, you can make sure your site will continue to work even after the update. Instructions on how to do this can be found below.

THE CHANGE WILL AFFECT YOUR SITE THIS WAY:

  • A new PHP and MySQL version will be installed on the server on 10 March 2021
  • Support for the old PHP and MySQL versions will end on 11 May 2021

The changes will not affect the price or terms of agreement of your service.

THE SERVER’S PHP VERSION WILL BE UPDATED ON 10 MARCH 2021 – INSTRUCTIONS FOR ACTION

The new default PHP version will be 7.3. Once the default version has been updated, it is still possible to use earlier PHP versions until 11.5.2021. You can switch back to an older version according to the instructions available here. If you have configured a specific version of PHP for your site, the same version will continue to be used on your site between 10 March 2021 and 11 May 2021. After 11 May 2021, the only supported versions will be PHP 7.4 and 7.3. More details about PHP 7 is available at https://www.php.net/ChangeLog-7.php.

We recommend that you test the operation of your site using the latest possible PHP version now and repair any compatibility issues you may find. If your site does not work with the newer version of PHP, you can keep your site running after 10 March 2021 by enabling the older version. However, please start fixing the problem without delay because support for the old version will end on 11 May 2021. Contact the site administrator regarding any repair needs.

VIEWING SITE ERROR LOGS

You may find it useful to view the log files to help you in troubleshooting. For example, if your website displays an “Internal Server Error” after the PHP-update, you can check the reason for the error from the cPanel tool “Errors”.

We also recommend checking an error log file named “error_log” that may appear in websites home directory “public_html”.

THE SERVER’S SQL VERSION WILL BE UPDATED ON 10 MARCH 2021 – INSTRUCTIONS FOR ACTION

The new default SQL implementation will be MariaDB, which is an open-source database server. MariaDB is fully compatible with MySQL. Generally, the transition from MySQL to MariaDB should not require any action. However, the update to a newer version may alter the SQL command structure, for instance. Read more about MariaDB 10.3 at https://mariadb.com/kb/en/changes-improvements-in-mariadb-103.

Only one MariaDB version can be installed at any given time, which is why it is not possible to test the new version in advance. For the same reason, you will not be able to revert back to the old version after the update. If your site no longer works with the new MariaDB version, please contact the site administrator to start repairs.

With kind regards,

Webhotelli.fi/Customer care

Support – tuki@webhotelli.fi

Invoicing – laskutus@webhotelli.fi

Sales – myynti@webhotelli.fi

Customer care: 0800 153 916 (lnc/mcc, open Mon–Fri 10 a.m.–2 p.m.)