• Klikatkaa käyttäjänimeänne ylhäältä. Tämä avaa pudotusvalikon kuvan mukaisesti.
  • Valitkaa siitä “Vaihda kieli”

  • Valitkaa pudotavalikosta haluamanne kieli ja painakaa “Muuta”.